Ο χώρος εργασίας είναι πολύ σημαντικός για μας αφού είναι και τόπος δημιουργίας, ανθρώπινης επαφής, επικοινωνίας και συνεργασίας. Έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συντελεί στα παραπάνω και στην αποδοτικότητα της ομάδας μας.

karavi