Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της δικηγορικής εταιρείας:
Κωνσταντινίδου – Σταυρόπουλος – Σταυροπούλου.

Στις σελίδες αυτές παρουσιάζεται η εταιρεία μας και οι τομείς ειδίκευσής της και βεβαίως το πολυτιμότερο, οι συνεργάτες μας.

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 1977 από τη Χαρούλα Κωνσταντινίδου. Το 2010 μετατράπηκε σε δικηγορική εταιρεία. Η ειδίκευση του γραφείου μας από την ίδρυσή του είναι το Οικογενειακό Δίκαιο (Διεθνές & Ελληνικό) και το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.

Το γραφείο αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε σήμερα να είναι μία πολυπρόσωπη δικηγορική εταιρεία με ειδίκευση στους παραπάνω τομείς (συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων της διεθνούς απαγωγής τέκνων της Σύμβασης της Χάγης). Προσφέρει νομικές υπηρεσίες τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο, κυρίως Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, N. Aφρική και Χονγκ Κονγκ, όπου λειτουργεί με διεθνές δίκτυο διακεκριμένων δικηγορικών εταιρειών και δικηγόρων με εξειδίκευση στους τομείς του Οικογενειακού και Διεθνούς Οικογενειακού Δικαίου.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με το δικηγορικό γραφείο «Παπαϊωάννου και Συνεργάτες» στο Παρίσι, το οποίο ειδικεύεται στους τομείς, Εμπορικού Δικαίου, Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου Εταιρειών, Δικαίου Δημοσίων Έργων, Εργατικού Δικαίου και Κληρονομικού Δικαίου, ενώ η Βασιλική Παπαϊωάννου είναι επί σειρά ετών ειδική συνεργάτης του γραφείου μας.

Η εξειδίκευσή μας στους παραπάνω τομείς και η μακρόχρονη εμπειρία μας με Έλληνες του εξωτερικού και αλλοδαπούς πελάτες και δικηγόρους μας δίνει τη δυνατότητα να κινούμαστε αποτελεσματικά σε υψηλά επίπεδα διεθνούς δικηγορικής πρακτικής. Οι ώρες εργασίας του γραφείου έχουν ρυθμιστεί έτσι, ώστε να εξυπηρετούν και τις ζώνες της διεθνούς ώρας, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των υποθέσεων των πελατών μας.